fbpx

/ Omenirea nu a încetat niciodată să creeze sau să-și imagineze lucruri de la originea sa.

Mankind has never stopped creating or imaging things since its origin.

3D printing is our choice of intelligent factory

/ Imprimarea 3D este alegerea noastră de fabrică inteligentă

3D Printers – a highly flexible in production. This technology enables seamless connection of CAD/CA and high integration of design and manufacturing. 3D printing technology is fully automated processing and doesn’t require manual intervention. It is basically able to achieve unattended production.

The integration of 3D printing technology provides to our business more resources and opportunities, while expanding our designers’ innovative thinking.

/ Imprimante 3D – o producție extrem de flexibilă. Această tehnologie permite conectarea perfectă a CAD / CA și integrarea ridicată a proiectării și a producției. Tehnologia de imprimare 3D este o prelucrare complet automatizată și nu necesită intervenție manuală. Este practic capabilă să realizeze o producție nesupravegheată.

Integrarea tehnologiei de imprimare 3D oferă afacerii noastre mai multe resurse și oportunități, în timp ce extinde gândirea inovatoare a designerilor noștri.

Refined Integrated Solutions

Currently, we have the capacity and technology to create products in various industrial manufacturing ,consumer product production and several industries, such as electronics, shoe making, education, cultural creativity, architecture, automobile and aerospace.

/ În prezent, avem capacitatea și tehnologia de a crea produse din diverse ramuri industriale, cum ar fi electronică, fabricarea de pantofi, educație, creativitate culturală, arhitectură, automobile și aerospațială. Putem dezvolta soluții din plastic biodegradabil la dimensiuni care nu vor depăși 20x20x20cm.

3D printer farm of 26 printers 

The 3D printer farm consists of 26 3D printers – Prusta I3, Ultimaker 2+ / 3 Extended.

/ Ferma de imprimante 3D este formată din 26 de imprimante 3D – Prusta I3, Ultimaker 2+ / 3 Extended.

20x20x20 cm printable size

We develop biodegradable plastic solutions that will not exceed 20x20x20 cm.

/ Dezvoltăm soluții din plastic biodegradabil care nu vor depăși dimensiunea 20x20x20 cm.

10 years experience

We have a team with 10 years experience in design and 3D printing, CAD design skill.

/ Avem o echipă cu 10 ani de experiență în proiectare și imprimare 3D, abilități de proiectare CAD.

The best solution for the most demanding designers, architects, engineers or product creators. High quality, precision and innovation.

/ Soluția cea mai bună pentru cei mai exigenți designeri, arhitecti, ingineri sau creatori de produse.

3D printing & digital 3D modeling services

/ Servicii de printare 3D & modelare 3D digitală


Fast prototyping and layout

/ Prototipare rapidă și machetare

Create or reproduce pieces

/ Creare sau reproducere piese

Design in CAD programs

/ Proiectare în programe CAD

Limited series production

/ Producție în serie limitată

OFFER / ORDER REQUEST

Do you want to help you transform an idea into a real product, please leave us some details in the form below:

/ Ai nevoie de ajutor să transpui o idee într-un produs real, te rugăm să ne lași câteva detalii în formularul de mai jos:

CLOSE
Add to cart