fbpx

All of our passions reflect the stars.

With every thought and every action we shape our story.

In 2020, we realized that during our darkness moments we must focus on seeing the light.

/ Cu fiecare gând și fiecare acțiune ne modelăm povestea. În 2020, ne-am dat seama că, în timpul momentelor noastre întunecate, trebuie să ne concentrăm pe a vedea lumina.

In a small workshop
located in Bucharest, Romania…

Adrian, the talented designer of our team made the first product as a gift for his little girl. A year later what started out as a game turned into a hopefully global brand. Today, as a wonderfully-connected team, Cristina, Stefan and Adrian are on a mission to produce, distribute and advertise internationally an amazing product and a great sustainability story.

/ Adrian, talentatul designer al echipei noastre a realizat primul produs, cadou pentru fetița sa. Un an mai târziu, ceea ce a început ca un joc s-a transformat într-un brand cu aspirații la nivel mondial. Wooba.Astăzi, ca o echipă minunat conectată, Cristina, Ștefan și Adrian au misiunea de a produce, distribui și a promova la nivel internațional un produs uimitor și o poveste extraordinară de sustenabilitate.

vezi produsele noastre

That’s how Wooba was created, a new kind of light that enables people to find their way towards the future. A light for the soul. In this constantly adaptable yet unpredictable reality, we invited the light in by crafting an experience for those in search of 

enlightenment, creativity and freedom of expression.

/ Așa a luat naștere proiectul Wooba, un nou tip de lumină care le permite oamenilor să își găsească drumul spre viitor. O lumină pentru suflet. În această realitate constant adaptabilă și imprevizibilă, am invitat lumina să creeze o experiență pentru cei în căutare de iluminare, creativitate și libertate de exprimare.

In a small workshop
located in Bucharest, Romania…

Adrian, the talented designer of our team made the first product as a gift for his little girl. A year later what started out as a game turned into a hopefully global brand. Wooba.

Today, as a wonderfully-connected team, Cristina, Stefan and Adrian are on a mission to produce, distribute and advertise internationally an amazing product and a great sustainability story.

/ În micul nostru atelier situat în București, România – Adrian, talentatul designer al echipei noastre a realizat primul produs, cadou pentru fetița sa. Un an mai târziu, ceea ce a început ca un joc s-a transformat într-un brand cu aspirații la nivel mondial. Wooba.Astăzi, ca o echipă minunat conectată, Cristina, Ștefan și Adrian au misiunea de a produce, distribui și a promova la nivel internațional un produs uimitor și o poveste extraordinară de sustenabilitate.

vezi produsele noastre

WOOBA

Wooba is a local business that creates and produces modular decoration solutions using 3D printing technology and wood materials. We are looking for the most innovative forms of design that allow us to build industrialized volume and authentic Romanian creations. We aim to develop the Romanian decoration segment and increase its image on international market.

Our goal is to always have a positive impact on people, society and the planet by balancing economic growth with environmental protection and regeneration, as well as decent and meaningful work.

/ Wooba este o afacere locală care creează și produce soluții modulare pentru decor, folosind tehnologia de imprimare 3D și materiale din lemn. Căutăm cele mai inovatoare forme de design care să ne permită să construim volum industrializat și creații autentice românești. Ne propunem să dezvoltăm segmentul de decor românesc și să-i creștem imaginea pe piața internațională.

Scopul nostru este să avem întotdeauna un impact pozitiv asupra oamenilor, asupra societății și a planetei, prin echilibrarea creșterii economice cu protecția și regenerarea mediului, precum și cu munca decentă și semnificativă.

We are on an exciting journey of making more from less – designing all of our products to be 100% circular, and aiming to use only renewable or recycled materials by 2030.

Suntem într-o călătorie interesantă de a face mai mult din mai puțin – ne dorim ca proiectarea tuturor produselor noastre să fie 100% circulare și ne propunem să folosim doar materiale regenerabile sau reciclate până în 2030.

VISION

In 2030, Wooba is an international brand that connects people at home with functional art and decorative objects made 100% environmental friendly.

/ În 2030, Wooba este un brand internațional care conectează oamenii de acasă de arta funcțională și obiectele decorative realizate 100% ecologic.

MISSION

Connecting people in a sustainable dream.

MANIFESTO

Only a true connection with your soul will bring you the joy of freedom, of rediscovering your inner self and the world, as it is. We designed Wooba as a product for your soul, not a product for your home. We created a perfect light object for people who can connect their spirit to a different kind of world. A world with open minded humans, who understand that a moment of thinking can change everything. For those who truly believe in introspections and personal coziness. We created a minimalist design for our products by using recycled wood and plastic. We value the power of creativity, climate change and economical sustainability. 

/ Numai o adevărată conexiune cu propriul spirit poate genera libertate interioară, înțelegere absolută și regăsirea de sine pe fața acestui pământ. Am proiectat Wooba ca un produs pentru sufletul tău, nu doar un produs de decor pentru propria locuință. Am creat un corp de iluminat pentru persoanele care știu că legătura cu Eul interior poate fi cheia către o lume nouă și diferită. O lume a oamenilor cu mintea deschisă care înțeleg că un moment de cugetare poate aduce schimbări remarcabile în viața lor. O lume a tuturor celor care știu că introspecția este calea către un confort deplin cu propria existență. Am creat un design minimalist al produselor noastre folosind lemn și plastic reciclabil. Suntem conștienți de puterea creativității, a schimbărilor climatice și sustenabilității economice. 

Wooba core team

ADRIAN BURSUC

Product Designer & Managing Partner

adrian@wooba.ro

CRISTINA CERGA

Direction, Strategy & Markets

cristina@wooba.ro

STEFAN NADEJDE

Art Director & Brand Manager

stefan@wooba.ro

CLOSE
Add to cart